Bewoners en buurt

Het doel van deze activiteit is:

  • Het ondersteunen van wijken en buurten om ze verkeersveiliger (en dus leefbaarder) te maken door mee te werken aan acties van buurt- en wijkcentra
  • Naar aanleiding van gesignaleerde problemen in de wijk de bewoners informeren over de (on)mogelijkheden, voorlichten en begeleiden om tot een veiliger verkeersomgeving te komen.
  • Vraag bezorgde bewoners een melding te maken bij Veilig Verkeer Nederland.
  • Informeer buurtbewoners over de gratis VVN Buurtacties waarmee zij aan de slag kunnen, zoals de VVN Snelheidsmeting, Stickeractie of Buurtenquête.
  • Ken je een onveilige verkeerssituatie? Meld het dan via het VVN Participatiepunt en kom in actie.
    Kijk voor meer informatie op participatiepunt.vvn.nl en/of neem contact met ons op voor bijv. een radarcontrole.

Reacties zijn gesloten.