Contact

Bestuur Meedoen ? Wijkposten Lelystad Contactformulier

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Veilig Verkeer Nederland is heel dichtbij. Ons werk ligt letterlijk op straat. Wellicht zelfs in uw straat. Wij zijn een vereniging van mensen die het belang van veilig verkeer onderkennen en zich daarvoor willen inzetten. Op scholen zijn verkeersouders actief. Op gemeentelijk niveau zijn afdelingsbestuurders de spil waar het om draait. Districtsbestuurders en specialistische vrijwilligers zetten zich in op provinciaal niveau.

De ruim 5.000 vrijwilligers krijgen ondersteuning van zo’n negentig beroepskrachten. Deze beroepskrachten werken vanuit het landelijk steunpunt in Amersfoort of vanuit één van de vier regionale steunpunten.

Verenigingsraad
Het hoogste orgaan van de vereniging is de Verenigingsraad, onze algemene ledenvergadering. De raad beoordeelt en geeft goedkeurig aan belangrijke stukken en plannen, zoals het jaarverslag, de financiële jaarrekening, het werkplan en het meerjarenbeleidplan. Bovendien bespreekt de verenigingsraad de voorstellen die door en/of bij het bestuur zijn ingediend. Onze verenigingsraad bestaat uit maximaal 24 leden – twee gekozen afgevaardigden per district – en een voorzitter.

Bestuur
Het bestuur bepaalt het algemene beleid van de vereniging en bestaat uit maximaal negen leden, onder wie vier leden die door de districtsbesturen worden voorgedragen.

District VVN Flevoland
Het districtbestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de afdelingen in Flevoland. Dit zijn naast de afdeling Lelystad ook Dronten, Zeewolde, Almere, Urk en de Noordoostpolder. In de districtsvergadering is ook altijd een vertegenwoordiger van het VVN Steunpunt Oost aanwezig.

Afdeling Lelystad
VVN Lelystad is de lokale afdeling van de landelijke organisatie voor verkeersveiligheid. Als afdeling houden we ons met diverse zaken bezig. Naast contact met de gemeente zijn dat voornamelijk praktische zaken zoals organisatie van het verkeersexamen voor het primair onderwijs; de Rijvaardigheidsrit voor senioren en ondersteuning van Verkeersouders.

Reacties zijn gesloten.