Instructies voor de school

Rooster Draaiboek Routekaart Algemene instructie controlepost Score formulieren

De documenten zijn in pdf-formaat. U kunt ze lezen met Adobe Reader.

Informatie over het schriftelijk examen voor de leerkracht en een quiz voor op het digibord: https://examen.vvn.nl

In het rooster kunt u datum en tijd vinden waarop de leerlingen van uw school starten voor het praktisch verkeersexamen.
U wordt vriendelijk verzocht 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Er is dan tijd om de nummers om te doen.

De leerkracht van de groep moet zelf een lijst maken met de namen van de leerlingen. De nummers die de leerlingen dan krijgen kunnen op die lijst worden genoteerd.
Bij het geven van de uitslag wordt alleen gebruik gemaakt van nummers.

De toegewezen controlepost(en) moeten de gehele dag worden bezet, vanaf 10 minuten voordat de eerste deelnemer van die dag daar passeert tot en met de laatste deelnemer van die dag. Uiteraard staat het u vrij de controlepost door meer dan een persoon te laten bezetten, waarbij de één bijvoorbeeld de ochtend en de ander de middag voor zijn/haar rekening neemt. Informatie per controlepost kunt u downloaden door op het nummer van de controlepost te klikken.

                   

6 weken voor het begin van het praktisch verkeersexamen staan de route met plattegrond en filmpje op de website. Ouders kunnen dan met hun kind(eren) oefenen. Ook kan de leerkracht met de klas de route doornemen op het digibord of op de fiets. Meefietsen van ouders tijdens het praktisch examen is niet toegestaan. Als begeleid fietsen echt nodig is, kan die leerling beter niet deelnemen aan het praktisch examen. Met het diploma wordt namelijk aangegeven dat hij/zij in staat is zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Als het aantal leerlingen niet (meer) klopt, wordt u vriendelijk verzocht dat door te geven via info@veiligverkeerlelystad.nl
De uitslag van het verkeersexamen wordt per e-mail toegezonden.

Veel plezier bij de voorbereiding en de deelnemers alvast succes gewenst met het verkeersexamen.

Reacties gesloten.