Instructies voor de school

Schriftelijk verkeersexamen

Informatie over het schriftelijk examen voor de leerkracht en een quiz voor op het digibord: https://examen.vvn.nl
Daar moet u ook zelf de bestelling plaatsen. Zie hiervoor ook de bevestiging bij de aanmelding voor het praktisch examen.


Praktisch verkeersexamen

Rooster Draaiboek Routekaart De documenten zijn in pdf-formaat.
U kunt ze lezen met Adobe Reader.
 1. rooster
  In het rooster kunt u datum en tijd vinden waarop de leerlingen van uw school starten voor het praktisch verkeersexamen.
  U wordt vriendelijk verzocht 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Er is dan tijd om de nummers om te doen.
 2. lijst met namen
  De leerkracht van de groep moet zelf een lijst maken met de namen van de leerlingen. De nummers die de leerlingen dan krijgen kunnen op die lijst worden genoteerd. Bij het geven van de uitslag wordt alleen gebruik gemaakt van nummers.
 3. controleposten
  De controlepost(en) worden door vrijwilligers van de afdeling Lelystad van VVN verzorgd.
 4. voorbereiding
  6 weken voor het begin van het praktisch verkeersexamen staan de route met plattegrond en filmpje op de website. Ouders kunnen dan met hun kind(eren) oefenen. Ook kan de leerkracht met de klas de route doornemen op het digibord of op de fiets. Meefietsen van ouders tijdens het praktisch examen is niet toegestaan. Als begeleid fietsen echt nodig is, kan die leerling beter niet deelnemen aan het praktisch examen. Met het diploma wordt namelijk aangegeven dat hij/zij in staat is zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
 5. wijziging doorgeven
  Als het aantal leerlingen niet (meer) klopt, wordt u vriendelijk verzocht dat door te geven via info@veiligverkeerlelystad.nl
 6. De uitslag van het verkeersexamen wordt per e-mail toegezonden.

Veel plezier bij de voorbereiding en de deelnemers alvast succes gewenst met het verkeersexamen.

Reacties zijn gesloten.