Privacyverklaring Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lelystad

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, de afdeling Lelystad van Veilig Verkeer Nederland, persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In deze privacyverklaring informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en laten u weten wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

Waarom
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening van onze afdeling te kunnen uitvoeren, zoals Rij Vaardig, verkeersexamen, uw vraag via het contactformulier.

Welke
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: – personalia/identificatiegegevens bij het aangaan van de dienstverlening: naam, voornamen, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, – gegevens betreffende uw bezoek aan onze website.

Werkwijze
De afdeling Lelystad van Veilig Verkeer Nederland hanteert de volgende uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens: – uw toestemming; – een gerechtvaardigd belang; – geen verstrekking aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening; – technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met alle persoonsgegevens; – gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de specifieke doelen waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn als geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Uw rechten
Op grond van de wetgeving die van toepassing is heeft u recht op: – inzage, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens; – intrekken van toestemming; – het maken van bezwaar tegen het gebruiken van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen deze dan publiceren op onze website. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of over het privacy beleid van onze afdeling, dan kunt u contact opnemen via e-mail: info@veiligverkeerlelystad.nl

Reacties zijn gesloten.