Rij Vaardig

Dinsdagavond 23 november en woensdagochtend of -middag 24 november 2021

U wordt verzocht een QR-code of vaccinatiebewijs te laten zien.

Aanmelden voor de Rijvaardigheidsdagen

De rijvaardigheidsrit is bedoeld voor ouderen, omdat het autorijden in het moderne verkeer een sterk beroep doet op allerlei vaardigheden zoals waarneming, reactiesnelheid en concentratie. Deze vaardigheden worden met het toenemen van de leeftijd minder. De rijervaring van de ouderen compenseert dit proces. In de routine kunnen echter ook fouten sluipen. Een ander aspect van veilig verkeersgedrag vormen verkeerskennis en verkeersinzicht. De regelgeving is in de jaren aan verandering onderhevig geweest . Het verkeer is ook drukker en gejaagder geworden. Meer dan ooit is het dus van belang dat men de verkeersregels en –tekens kent en goed toepast. In de rijvaardigheidsrit kan de deelnemer (de instructeur) bepalen in hoeverre de verkeerskennis nog up-to-date is.

Op dinsdagavond worden de deelnemers op de hoogte gebracht van nieuwe inzichten t.a.v. het hedendaagse verkeer en verkeersregels en -tekens.
Op de woensdagochtend of -middag volgt dan een test van ogen, een reactietest en begeleiden van de houding in de auto door een fysiotherapeute en wordt de opgedane kennis van de dinsdagavond getest.
Uw vaardigheden worden tijdens het rijden in de eigen auto bekeken door gecertificeerde ritadviseur.

Test hier zelf uw verkeerskennis: opfriscursus.vvn.nl/v/start

Ook medicijnen kunnen van invloed zijn op uw rijvaardigheid.
www.rijveiligmetmedicijnen.nl
www.apotheek.nl
www.farmacotherapeutischkompas.nl

 

Reacties gesloten.