Verkeersexamen

Aanmelden Instructies voor de school Even testen . . . Routekaart Filmpje van de route Examenapp Met welke regels krijg je te maken? Waaraan moet je fiets voldoen? Uitslagen Het theoretisch verkeersexamen is voor de regio Noord gepland op maandag 25 maart 2024.

Het praktisch examen is gepland in de week van 13 mei 2024.


Voor de 45e keer verkeersexamen voor scholieren in Lelystad

Wethouder Piet van Dijk gaf op 9 mei 2023 het startsein voor het verkeersexamen aan de leerlingen van basisschool De Grundel. Het is de 45e keer dat het verkeersexamen wordt gehouden. Een spannend praktijkexamen voor de 776 leerlingen van de 25 Lelystadse basisscholen die meedoen.

Verkeersregels en gedrag.

Wethouder Piet van Dijk: “Het is ieder jaar een mooi gezicht om de kinderen met de oranje hesjes door Lelystad te zien fietsen. Kinderen zijn nog te vaak slachtoffer in het verkeer. Verkeersexamens helpen kinderen bewust te maken van de verkeersregels en laten hen zien wat het effect is van hun gedrag in het verkeer. Met de kennis die zij over het verkeer meekrijgen, kunnen de kinderen straks veilig en zelfstandig naar de brugklas fietsen. Het is heel bijzonder dat de vrijwilligers van Veilig Verkeer afdeling Lelystad dit nu voor de 45ste keer hebben georganiseerd. Ik ben blij dat deze vrijwilligers zich hiervoor inzetten en ik hoop dat ze dit nog heel lang blijven doen.”
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lelystad, organiseerde dit jaar het praktijkexamen van 9 tot en met 12 mei. Voordat de leerlingen deelnemen aan het praktijkexamen hebben zij eerst op 27 maart het landelijk theorie-examen gedaan. Om het praktijkexamen goed te kunnen doen hebben de leerlingen de mogelijkheid gehad om de route samen met de ouders op de fiets te oefenen, maar ook kon de leerkracht met de klas de route doornemen op het digibord.
De kinderen leggen het praktisch verkeersexamen in principe af op hun eigen fiets. Voorafgaand aan het examen kunnen de ouders van de kinderen zelf hun fiets controleren aan de hand van de gegevens die te vinden zijn op de website: https://fietscheck.vvn.nl/
Maar ook kan de leerkracht de fietsen van de groep laten controleren onder begeleiding van vrijwilligers van de afdeling van VVN.
Leerlingen fietsen de examenroute individueel, waarbij op de verschillende controleposten vrijwilligers nagaan of de deelnemers zich aan de regels houden. Leerlingen die slagen voor hun verkeersexamen ontvangen een diploma.

Voorbereiding

Hoe vaker de leerlingen oefenen, hoe beter zij het ervan afbrengen tijdens het examen. Het is daarom belangrijk dat de leerlingen van tevoren goed worden voorbereid en ook de gelegenheid krijgen om de route te oefenen. Via de website van Veilig Verkeer afdeling Lelystad is de routekaart te bekijken of te downloaden.

Blijf op de hoogte van het praktisch verkeersexamen in Lelystad en abonneer u op de nieuwsbrief:


Het praktisch verkeersexamen wordt mede mogelijk gemaakt door:


Het theoretisch examen op de scholen wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Lelystad.

Reacties zijn gesloten.